با وجود اینکه VRF روتینگ مجازی ایجاد میکنه و خیلی استفاده میشه چرا باید سمت EVN رفت؟( مقایسه ای از سیسکو EVN و VRF )

الناز احمدی

دیدگاه

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد