فرق کلی سوئیچ های سری “small business” سیسکو, مانند مدلهای “Cisco SF300″, “Cisco SLM248G”و “Cisco SGE2000P” با سوئیچ 2960 سیسکو در چه میباشد؟

تخفیف هفتگی
الناز احمدی

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

 
تخفیف هفتگی