Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۳

آموزش تنظیمات کلیدهای نرم گوشی های سیسکو

گوشی های سیسکو تنظیمات خود را از سرور call manager دریافت میکنند.  بنابراین برای تنظیم امکانات گوشی (مانند کلیدهای خط کنار صفحه نمایش) باید سرور خود را تنظیم کنید.

در صورتی که از CME استفاده میکند (ورژن اکسپرس که روی روتر نصب میشود) میتوانید با نرم افزار Cisco Configuration Professional تنظیمات لازم را به صورت گرافیکی انجام دهید. در صورتی که از CUCM استفاده میکنید (ورژن کامل سرور) رابط گرافیکی CUCM بهترین روش است.

 

image