ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف های استثنایی تجهیزات ویدیو کنفرانس

این فروش پایان یافته است.
0 هزار تومان
16,800,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize passport new-لایفسایز پاسپورت-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
37,800,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize team 220-ویدئوکنفرانس لایفسایز تیم-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
63,000,000 تومان تخفیف 100%

LifeSize Multipoint 12-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
25,200,000 تومان تخفیف 100%

LifeSize Express 220-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
105,000,000 تومان تخفیف 100%

LifeSize Multipoint 24-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
29,400,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize Room 200-ویدئوکنفرانس لایفسایز روم-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
46,200,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize Room 220- ویدئوکنفرانس لایفسایز روم-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
16,800,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize unity 50-ویدئوکنفرانس لایف سایز یونیتی -نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم