ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

607 هزار تومان
714 هزار تومان تخفیف 15%

cisco firewall-PIX515E فایروال سیسکو-دست دوم

478 هزار تومان
563 هزار تومان تخفیف 15%

Cisco PVDM2-64 ماژول سیسکو-دست دوم

618 هزار تومان
727 هزار تومان تخفیف 15%

VWIC2-1MFT-T1/E1 - ماجول سیسکو-دست دوم

36 هزار تومان
42 هزار تومان تخفیف 15%

Cisco GLC-SX-MM-کانکتور سیسکو-دست دوم

1,642,000 تومان
1,932,000 تومان تخفیف 15%

Cisco AIM-VPN/EPII-PLUS-ماژول سیسکو-دست دوم

179 هزار تومان
210 هزار تومان تخفیف 15%

Cisco GBIC 1000BASE-SX-کانکتور سیسکو-دست دوم