ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

Cisco WS-C2960-24TC-S-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,500,000 تومان
1,710,000 تومان 205 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

410 هزار تومان
490 هزار تومان 80 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7941G – تلفن سیسکو-دست دوم

390 هزار تومان
433 هزار تومان 46 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

WS-C2960-24LT-L - سوئیچ 2960 سیسکو-دست دوم

900 هزار تومان
1,060,000 تومان 160 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 3825 - روتر سیسکو-دست دوم

1,900,000 تومان
2,280,000 تومان 376 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 1841 Router - روتر سیسکو-دست دوم

550 هزار تومان
764 هزار تومان 217 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!