ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

Cisco 7912G - تلفن VoIP سیسکو-دست دوم

193 هزار تومان
372 هزار تومان 180 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco HWIC-D-9ESW -ماژول سیسکو-دست دوم

1,119,000 تومان
2,015,000 تومان 900 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco WIC-1AM-ماژول سیسکو-دست دوم

1,119,000 تومان
1,164,000 تومان 48 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C3560-24TS-S-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,119,000 تومان
1,440,000 تومان 324 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Polycom SoundPoint IP 335 - تلفن پلیکام-دست دوم

559 هزار تومان
648 هزار تومان 84 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Small Business SRP541W-نو

2,237,000 تومان
3,000,000 تومان 768 هزار تومان تخفیف