ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco 6941 - تلفن سیسکو-نو

901 هزار تومان
1,339,000 تومان 432 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 8841 IP Phone تلفن سیسکو-دست دوم

1,714,000 تومان
2,016,000 تومان 302 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco AIR-AP 1242AG-N-K9-نو

1,728,000 تومان
2,160,000 تومان 432 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

NM-ESW-16 - ماژول سیسکو-دست دوم

1,013,000 تومان
1,066,000 تومان 58 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Module HWIC-1ADSL -دست دوم

450 هزار تومان
648 هزار تومان 202 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 3640 Router - روتر سیسکو-دست دوم

563 هزار تومان
648 هزار تومان 86 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco WS-C3560-48TS-S - سوییچ لایه 3 سیسکو-دست دوم

1,127,000 تومان
1,498,000 تومان 374 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C2960S-F48LPS-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,802,000 تومان
3,031,000 تومان 1,224,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!