ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

Cisco WS-C2960-24TC-S-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,724,000 تومان
2,335,000 تومان 616 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

471 هزار تومان
648 هزار تومان 170 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

WS-C2960-24LT-L - سوئیچ 2960 سیسکو-دست دوم

1,034,000 تومان
1,401,000 تومان 367 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 3825 - روتر سیسکو-دست دوم

2,183,000 تومان
3,013,000 تومان 825 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 1841 Router - روتر سیسکو-دست دوم

632 هزار تومان
904 هزار تومان 275 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!