ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

Cisco 2620 Router - روتر سیسکو-دست دوم

340 هزار تومان
717 هزار تومان 378 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 1760 Router - روتر سیسکو-دست دوم

300 هزار تومان
357 هزار تومان 54 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

cisco firewall-PIX515 فایروال سیسکو-دست دوم

500 هزار تومان
1,242,000 تومان 743 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

400 هزار تومان
702 هزار تومان 297 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 8961 IP Phone - تلفن سیسکو-دست دوم

930 هزار تومان
1,229,000 تومان 297 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 6941 - تلفن سیسکو-دست دوم

480 هزار تومان
810 هزار تومان 324 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!