آموزش شبکه و ویدیو کنفرانس، معرفی تجهیزات شبکه و ویدیو کنفرانس

آموزش شبکه، آموزش ویدیو کنفرانس، اخبار ویدیو کنفرانس و شبکه، محصولات دست دوم ویدیو کنفرانس، راهنمای ویدیو کنفرانس، راهنمای مدیریت شبکه، محصولات videoconference

ویدئو کنفرانس
no-image

قدرت پایانه ویدیوکنفرانس

کارشناسان ویدئو کنفرانس در گفتگو ، بعضی مدلهای پایانه را ” قوی ” مینامند ولی معیار این ” قدرت ” چیست که این صفت را جدای از ملاحظات تبلیغاتی تنها به تعدادی از پایانه های ویدیوکنفرانس نسبت میدهد؟
ویدئو کنفرانس
no-image

مزایای استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس

به یک ارتباط صوتی و تصویری دو طرفه یا چند طرفه ویدیو کنفرانس گفته می شود. مزایای اصلی استفاده از  ویدئو کنفرانس در مرحله اول سرعت در برگزاری  جلسات می باشد، که استفاده از ویدیو کنفرانس باعث افزایش سرعت تصمیم گیری می گردد.